Privacy Policy

Versie 2022
laatste update: 30/10/2022

Deze Privacy Policy bevat belangrijke informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Wij raden je dan ook aan deze aandachtig en op regelmatige basis even door te lezen.

I. TOELICHTING

Deze Privacy Policy is gebaseerd op § 13 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van Mooi in Balans ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van marketing en (online) verkoop van goederen en diensten.

II. SAMENVATTING

Mooi In Balans gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Hieronder lijsten wij graag de belangrijkste punten op over hoe wij jouw privacy beschermen:

 • DIRECT MARKETING
  Je kan nieuwsbrieven van Mooi In Balans ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief via onze website, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren op onze website en/of beurzen.
  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar deborah@mooi-in-balans.be. Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.
 • CONTACT
  Wij zullen je alleen (telefonisch) contacteren wanneer we je moeten informeren over specifieke vragen die je ons stelde of over een bestellingen die je hebt geplaatst. We gebruiken jouw gegevens nooit om je te contacteren voor andere doeleinden zonder dat je daar jouw expliciete toestemming voor hebt gegeven.
 • DERDEN
  Mooi In Balans zal jouw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgeven, tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming. Zo stellen we deze bijvoorbeeld ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling (zoals het transportbedrijf BPost). Voor de optimalisatie van onze website maken we gebruik van Google Analytics (lees hier de Privacy Policy van Google Analytics). En voor het uitsturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van het mailingprogramma Mailerlite (lees hier de Privacy Policy van Mailerlite).
 • VEILIGHEID
  Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd, zodat afluisteraars geen kans krijgen.
  Wie een online bestelling plaatst op onze website en online betaalt via Visa, Master Card of Maestro zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Mooi In Balans krijgen uw kredietkaartnummer niet te zien.

III. PRIVACY & COOKIE POLICY

Inhoudsopgave:

§ 1. Algemeen
§ 2. Welke persoonsgegevens houden we bij?
§ 3. Wat doen we met je persoonsgegevens?
§ 4. Hoe lang houden  we je gegevens bij?
§ 5. Wat zijn je rechten?
§ 6. Hoe zorgen we ervoor dat je gegevens veilig en vertrouwelijk bewaard worden?
§ 7. Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?
§ 8. Cookies
§ 9. Hoe ga je akkoord met deze Privacy & Cookie Policy?
§ 10. Welk recht en bevoegdheidsbeding is van toepassing?

 

§ 1. Algemeen

1.1.    Mooi In Balans leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”  en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

1.2.    Mooi In Balans stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.    De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Mooi In Balans

 

§ 2. Welke persoonsgegevens houden we bij?

2.1.    Welke persoonsgegevens deel je ons mee?

 • 1. Gegevens zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie.
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. We verwijzen hierbij naar de privacy policy van Google Analytics.
  Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie §8) om de website te helpen analyseren en om te achterhalen hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc.) die door het cookie gegenereerd wordt, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De diensten die Google Analytics aanbiedt stellen Mooi In Balans in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen.
  Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten (zie §8).
 • 2. Gegevens bij het aanmaken van een account: jouw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens)
 • 3. Gegevens bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw voornaam en achternaam, jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren (permissies voor de nieuwsbrief en de eventueel bijhorende interesses), eventueel deel je ook jouw geboortedatum, geslacht en gezinssamenstelling mee (niet verplicht).
 • 4. Gegevens via cookies: zie §8
 • 5. Gegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, jouw BTW-nummer, bijkomende lever- of facturatieadressen en betalingsgegevens. 

2.2.    Mooi In Balans kan gegevens van jou (jouw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

 • door gebruik van cookies (zie § 8);
 • tijdens jouw registratie, het nalaten van gegevens op en het gebruik van onze website. Bvb: wedstrijden die plaatsvinden op onze website of via onze nieuwsbrief, inschrijfformulieren voor de nieuwsbrief op onze website …
 • door afgifte van een visitekaartje of door registratie met een opt-in op een beurs, boekenmarkt of om het even welk event of via een persoonlijk contact.

 

§ 3. Wat doen we met je persoonsgegevens?

3.1.    Algemene doeleinden:

Mooi In Balans zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • 1. Gegevens zonder registratie: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Mooi In Balans om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
   
 • 2. Gegevens bij het aanmaken van een account: het beheer van jouw account op onze websites met het oog op het gebruik door DE Mooi In Balans en haar website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • 3. Gegevens bij inschrijving op onze nieuwsbrief: het beheer van jouw gegevens op onze website met het oog op het gebruik door Mooi In Balans om je o.a. direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties toe te zenden, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
   
 • 4. Gegevens via cookies: we gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je shopervaring te optimaliseren: zo kunnen we je producten bijhouden in je winkelwagentje en je kortingscode onthouden. Ze helpen ook bij een vlotte afhandeling van je bestelling. Onze cookies maken het ook mogelijk om webpagina’s te delen via sociale netwerken. In § 8 vind je een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • 5. Gegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.    Direct marketing:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Mooi In Balans hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

Je kan nieuwsbrieven van Mooi In Balans ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief via onze website, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event, via wedstrijden die we organiseren op onze website en/of beurzen of door het plaatsen van een bestelling op onze website. (Deze lijst is niet limitatief.)

Indien je al bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm van Mooi In Balans, kan Mooi In Balans jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Mooi In Balans, haar producten en/of diensten. Mooi In Balans kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Mooi In Balans bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar deborah@mooi-in-balans.be.

3.3.    Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DE Mooi In Balans, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Mooi In Balans failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die geheel of gedeeltelijk zullen instaan voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Mooi In Balans

Mooi In Balans zal in redelijkheid proberen om jou vooraf  op de hoogte te brengen dat Mooi In Balans jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Mooi In Balans zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande, expliciete toestemming.

3.4.    Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Mooi In Balans jouw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Mooi In Balans zal in redelijkheid proberen jou vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

§ 4 – Hoe lang houden we je gegevens bij?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de eventuele contractuele relatie tussen jou en Mooi In Balans.

Jouw bestelgegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 7 jaar bijgehouden. De eigenaars van accounts die meer dan 7 jaar niet gebruikt werden en dus als inactief kunnen worden beschouwd, zullen gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan. Indien we op deze vraag binnen de 3 maanden geen antwoord ontvangen, dan wordt jouw account automatisch verwijderd.

Je inschrijving op onze nieuwsbrief blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 3 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze website of direct marketing.

 

§ 5 – Wat zijn jouw rechten?

5.1. Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Mooi In Balans van jouw persoonsgegevens maakt.
Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die kan je altijd opvragen door je rechten uit te oefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DE Mooi In Balans. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Mooi In Balans.
Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:
Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen (Bvb. bij webbestellingen is het noodzakelijk dat wij een telefoonnummer van jou ontvangen anders kunnen wij je pakje niet correct verzenden).

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:
Onze website en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze website en nieuwsbrief. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.7. Uitoefening van jouw rechten:
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar deborah@mooi-in-balans.be. per post naar Mooi In Balans of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de website. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.
Je kan je te allen tijde uitschrijven op onze nieuwsbrieven door op de uitschrijflink onderaan elke (promotionele) e-mail te klikken of door een mail te sturen naar deborah@mooi-in-balans.be.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

§ 6 – Hoe zorgen we ervoor dat je gegevens veilig en vertrouwelijk bewaard worden?

6.1. Mooi In Balans heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens

6.2. Mooi In Balans heeft de nodige maatregelen genomen om betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren. Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen, heeft u geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Maestro zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven.

6.3. In geen geval kan Mooi In Balans aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen je ook waarschuwen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Mooi In Balans niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Mooi In Balans en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen, want deze kan verschillen van onze Privacy & Cookie Policy.

6.4. Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


§ 7 – Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?

7.1. Volgende derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens:

–          Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

–          Daarnaast verlegen wij ook toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele derden die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling (zoals het transportbedrijf BPost).

–          Voor de optimalisatie van onze website maken we gebruik van Google Analytics (lees hier de Privacy Policy van Google Analytics).

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

§ 8 – Cookies?

8.1. Onze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt Mooi In Balans om je een betere gebruikservaring te kunnen bieden wanneer je de website bezoekt en laat Mooi In Balans toe de website te optimaliseren.

8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de website kunnen identificeren. Zij helpenMooi In Balans enkel de werking van de website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn en hen informatie op maat te bieden en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de website is.

8.3. Bij het openen van de website, zal je een pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar deze Privacy & cookies policy. Je zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien je, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaard je eveneens het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dien je de cookies te aanvaarden wat mogelijk is via je browserinstellingen.

8.4. Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

•     Cookie instellingen in Internet Explorer
•     Cookie instellingen FireFox
•     Cookie instellingen Chrome 
•     Cookie instellingen Safari

Wens je meer te weten over Cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt per browser gedetailleerd uit hoe u de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u uw vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

8.5. Mooi In Balans maakt gebruik van Google Analytics om je aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

8.6. Soorten Cookies
Mooi In Balans maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze online diensten te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen … Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de websites niet of niet optimaal werken.
 • Functionele cookies:
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze online diensten vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur onthouden.
 • Performantie-cookies:
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze online diensten met de bedoeling de inhoud van onze online diensten te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze online diensten te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics. Google Analytics zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken.
 • Cookies voor remarketing:
  Onze online diensten gebruiken cookies die op basis van de pagina’s die je op deze websites bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten je interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies die ook geplaatst kunnen worden door partners waarmee onze online diensten samenwerken en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en Facebook, kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google en Facebook advertenties tonen voor producten en diensten waar je mogelijk interesse voor hebt. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.
  Onder cookies worden ook soortgelijke technologieën verstaan zoals pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke pagina’s je op onze website bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij of onze partners je vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google. Hiervoor verwijzen we jou naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 • Sociale media cookies:
  Onze online diensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online diensten getoond wordt. Verder kan de content op onze onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via  onze online diensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen  Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn en Twitter. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 • Personalisatie cookies:
  Wij kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van  onze online diensten. Daardoor krijg je  op basis van jouw surfgedrag op  onze online diensten suggesties voor  content en andere informatie. Daarmee hopen we je  in aanraking te laten komen met content en informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht. Ook kan content die je al hebt gezien juist niet als aanbeveling worden getoond.
 • Onvoorziene cookies:
  Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je  op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hiervoor niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

8.6 Cookies verwijderen
– Microsoft Edge:
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)
– Chrome:
Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd’.
– Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor ‘Alles’.
– Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.
– Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenaan. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘browsegeschiedenis verwijderen’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’. 


§ 9 – Hoe ga je akkoord met deze Privacy & Cookie Policy?

Door onze website te bezoeken en bij inschrijving op onze nieuwsbrief, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Mooi In Balans jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar deborah@mooi-in-balans.be per post naar Mooi In Balans of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

§ 10 – Welk recht en bevoegdheidsbeding is van toepassing?

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbank van Kortrijk is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.